ОБНОВЯВАНЕ НА РЕПЕРТОАР

РАДИО „СТАРТ“ ОБНОВЯВА РЕПЕРТОАРА СИ С ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ПЕСНИ.

Изпратените песни трябва да са записани в професионално студио и изпратени в mp3 формат.

Един изпълнител може да участва в селекцията с до 5 песни в свое изпълнение. Песните могат да са авторски или песни, изпълнявани и от други изпълнители /кавъри/.

Комисия в радио „СТАРТ“ ще направи прослушване и селекция на изпратените песни и ще уведоми по имейл адрез лицата, чиито изпълнения са селектирани за излъчване.

Селектираните изпълнители за излъчване на предоставени песни /авторски или кавъри/, трябва да внесат по 10 лева на селектирана песен, която ще бъде излъчвана по радио „СТАРТ“ с обикновена ротация /1 или 2 пъти дневно/ за период от 6 месеца.

Таксата се използва за покриване разходи за изпълнителски, авторски и продуцентски права по направени отчети и дължими плащания от радиото към Мюзикаутор и ПРОФОН!

Сметка, по която да се внесе таксата през системата на epay.bg с дебитна/кредитна карта или в брой на каса на EasyPay:

Получател на превода: ФОНДАЦИЯ „ЗВЕЗДЕН СТАРТ НА ТАЛАНТИ“

КИН: 2773987729

Основание: Излъчване на /песен или песни/ по радио „СТАРТ“

Сума: …… лева 

Краен срок за изпращане на материали за селекцията: 31.10.2019

Който проявява интерес, моля да попълни приложената ЗАЯВКА.